Janne føler seg ikke velkommen i sitt eget hjem | Åndenes Makt | TVNorge - YouTube

Janne er tilflytter på gården og har blitt tatt godt imot av svigerfamilie og sambygdinger, men det er noe i hennes nye hjem som ikke ønsker å ha henne der. ...

Loading...

Copyright: This video is not stored on our server. We only embed youtube source code (from https://youtu.be/hbVcJ5vQhC8) into our website!